Fond details
Fond number: 6 Fond name: SAVET ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Name of creator(s): Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1947-1950; Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ, 1950-1951. Dates of existence: 1950-1951. Inclusive dates: 1947-1952. Administrative / Biographical history:       Nakon ukidanja Ministarstva teške industrije Vlade FNRJ, ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 12. juna 1950. Godine, osnovan je Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ. Savet je počeo sa radom 14. juna 1950. godine.
      Na čelu Saveta nalazio se predsednik Saveta, koji je imao dva pomoćnika: za plan i za ekonomsko-tehnička pitanja.
      Po unutrašnjoj strukturi, Savet je bio organizovan na: Kabinet predsednika Saveta, Komisiju za reviziju projekata, Planski sektor, Ekonomsko-tehnički sektor i Sekretarijat.
Unutar tih osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica nalazile su se manje radno-funkcionalne jedinice: planovi, biroi, servisi, grupe i saveti. Pod rukovodstvom Saveta nalazili su se i: Izdavačko preduzeće "Industrijska knjiga", Ekonomija u Jakovu i Odmaralište u Crikvenici i Makoli (Slovenija).
      Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ je ukinut Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 10. oktobra 1951. godine, a njegovi poslovi su preneti na novoosnovani Savet za industriju i građevinarstvo Vlade FNRJ.
Period: Socijalistička Jugoslavija Quantity (meters): 16.58 Quantity: 151 fascikla i 8 knjiga evidencije State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivstički sređen Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS