Fond details
Fond number: 4 Fond name: SAVET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO VLADE FNRJ Name of creator(s): Povereništvo NKOJ-a za šumarstvo, 1944/45; Pov. NKOJ-a za poljop., 1944/45; Min. polj. DFJ, 1945/46; Min. šumar. DFJ, 1945/46; Min. poljop. i šum. FNRJ, 1946/47; Savet za polj. i šum. Vlade FNRJ, 1950/52; Min. polj. FNRJ, 1948/50; Min. šum. FNRJ, 1948/50. Dates of existence: 1950-1953. Inclusive dates: 1944-1953. Administrative / Biographical history:       Sektor poslova poljoprivrede u Jugoslaviji bio je najpre pod Povereništvom NKOJ-a za poljoprivredu, od osnivanja 30. novembra 1943. go 6. marta 1945. godine, a zatim pod Ministarstvom poljoprivrede DFJ, od 7. marta do 29. novembra 1945. Od tada, a naročito od donošenja Ustava FNRJ od 31. januara 1945. i od formiranja Vlade FNRJ. 1. februara 1946, ono postoji kao Ministarstvo poljoprivrede FNRJ, sve do ukidanja 1950.
Ukidanjem ministarstva poljoprivrede njegovi poslovi su prešli pod Savet za poljoprivredu i šumarstvo Vlade FNRJ.
     U Fondu, se najmanje nalazi arhivske građe Saveta za poljoprivredu i šumarstvo Vlade FNRJ, 1950-1953, a mnogo više iz perioda i ustanova, koje su mu predhodile od 1944. do 1950. U ostalom, poslovi Saveta su obimom i delokrugom znatno reducirani, u odnosu na prethodni period i prethodne jugoslovenske ustanove iz domena poljoprivrede.
     Poslovi koji su bili u nadležnosti jugoslovenskih ustanova poljoprivrede, od 1944. do 1953, svodili su se na davanje opštih smernica iz domena poljoprivrede federalnim jugoslovenskim narodnim republikama (pokrajinama), a imalo je neposrednu nadležnost nad opštim jugoslovenskim poljoprivrednim dobrima. U jugoslovenskim ministarstvima (povereništvu) i Savetu skupljali su se izveštaji republičkih ministarstava poljoprivrede o svim granama poljoprivrede, stočarstva i šumarstva, a ono je pravilo statističke pokazatelje i proračune budućeg razvoja poljoprivrede u celoj Jugoslaviji.
     U toku rada Ministarstva poljoprivrede FNRJ delovi njegovih poslova su prelazili na republička ministarstva poljoprivrede. Kada je Ministarstvo poljoprivrede FNRJ ostalo bez mnogih prerogativa iz sektora poljoprivrede ono je ukinuto 1950, a stvoren Savet za poljoprivredu i šumarstvo Vlade FNRJ, koji je služio kao koordinaciono telo republičkih ministarstava poljoprivrede skoro bez ikakvih neposrednih rukovodećih i izvršnih nadležnosti u poljoprivredi Jugoslavije.
     Ipak, arhivska građa u Fondu je od prvorazrednog značaja za opšte sagledavanje poljoprivrednih stanja u Jugoslaviji od 1944. do 1953. godine.
Period: socijalistička Jugoslavija Quantity (meters): 76 Quantity: 283 fascikli, 204 registraturskih knjiga. State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: Inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS