Fond details
Fond number: 54 Fond name: REPARACIONA KOMISIJA PRI VLADI FNRJ Name of creator(s): Reparaciona komisija vlade FNRJ Dates of existence: 1945-1954. Inclusive dates: 1945-1954. Administrative / Biographical history: Državna komisija za ratnu štetu osnovana je Uredbom Predsedništva Ministarskog saveta od 2. aprila 1954. sa zadatkom da prikupi podatke o celokupnoj ratnoj šteti u državi, da prijavljenu štetu proveri, proceni, izradi plan raspodele  ratne štete, organizuje rad na pribavljanju i sređivanju podataka o ratnoj šteti u federalnim jedinicama i vodi nadzor nad ovim radom. Članom 7 iste Uredbe rešeno je da Predsedništvo Ministarskog saveta propiše Pravilnik o organizaciji i radu Državne komisije, te da se kao organi Državne komisije u federalnim jedinicama obrazuju Zemaljske komisije za ratnu štetu. Savezne ustanove koje su se bavile poslovima reparacija i restitucija bile su: Zavod za reparaciona potraživanja pri Upravi spoljne trgovine (osnovana 17. decembra 1945) i Reparaciona komisija pri vladi FNRJ (osnovana 15. februara 1946). U članu 4 i 5 Uredbe stajalo je da Reparaciona komisija preuzima preostale poslove Državne komisije za ratnu štetu, koja se ukida dok će Zemaljske komisije za ratnu štetu produžiti poslovanje kao organi Reparacione komisije o pitanju ratne štete. Reparacioni zavod prelazi iz nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine u nadležnost Reparacione komisije i postaje njen organ. Reparaciona komisija rukovodila je radom Reparacione i restitucione delegacjije FNRJ u inostraanstvu koja je delovala u sastavu Jugoslovenskih vojnih misija. Odlukom SIV od 9. marta 1954. Reparaciona komisija je ukinuta a preostale poslove prešli su u nadležnost Državnog sekretarijata za poslove opšte uprave i budžet FNRJ. Period: FNRJ Quantity (meters): 82.22 Quantity: 695 fascikli, 176 knjiga evidencije State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Margareta Jovović Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS