Fond details
Fond number: 38 Fond name: CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta KJ, Opšta državna obaveštajna služba. Dates of existence: 1929-1941. Inclusive dates: 1903-1941. Administrative / Biographical history: U periodu pre osnivanja Centralnog presbiroa poslovi "Opšte državne obaveštajne službe" bili su u nadležnosti Ministarstva inostranih poslova KJ, osim u periodu 1920-1921. godine kada su bili u nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta. Zakonom o uređenju vrhovne državne uprave od 31. 03. 1929. Opšta državna obaveštajna služba dolazi u nadležnost Predsedništva Ministarskog saveta.
Centralni presbiro je osnovan Zakonom od 18. 04. 1929. za obavljanje poslova opštedržavne obaveštajne službe. Po tom Zakonu bliže odredbe o organizaciji i radu Centralnog presbiroa treba da propiše predsednik Ministarskog saveta Uredbom kojom se "utvrđuje broj činovničkih mesta, zvanja, položaji, način predstavljanja i kvalifikacija osoblja". Prema Uredbi od 19. 04. 1929. Centralni presbiro je jedno od nadleštava Predsedništva Ministarskog saveta koji vrši poslove opštedržavne obaveštajne službe. Unutrašnja organizacija Centralnog presbiroa utvrđena je Zakonom o uređenju Predsedništva Ministarskog saveta od 1.05.1929. Sve poslove Centralnog presbiroa vodi šef Centralnog presbiroa. Centralni presbiro ima tri odseka: Administrativni, Informativni i Publicistički. Sa početkom aprilskog rata 1941. Vlada KJ počinje da deluje u emigraciji i u njenim resorima odvija se rad Državne obaveštajne službe. Period u emigaciji prati fond "Emigrantska vlada Kraljevine jugoslavije" i građa Cetralnog presbiroa sastavni je deo tog fonda.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 173.6 Quantity: 1512 fascikli i 25 kancelarijskih knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Milićević Milica Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS