Fond details
Fond number: 33 Fond name: KOMITET ZA SOCIJALNO STARANJE VLADE FNRJ Name of creator(s): Komitet za socijalno staranje Vlade FNRJ Dates of existence: 1946-1951. Inclusive dates: 1946-1951. Administrative / Biographical history: Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, od 8.02.1946. godine, ustanovljen je Komitet za socijalno staranje.
Komitet je deo nadležnosti preuzeo od ukinutog Ministarstva socijalne politike FNRJ. Bio je nadležan za preduzimanje mera za jednoobrazno sprovođenje socijalnog osiguranja; vrhovni nadzor nad izvršenjem propisa o zbrinjavanju i zaštiti ratnih invalida i ostalih žrtava rata; rukovođenje saveznim invalidskim i drugim ustanovama socijalnog staranja; repatrijaciju; raspodelu socijalne pomoći iz saveznih sredstava na narodne republike; pomoć postradalim narodnim republikama; pripremanje i izradu nacrta zakona kao i uredaba, uputstava savezne vlade iz oblasti socijalnog staranja.
Komitet je rukovodio organizacijom Službe za repatrijaciju ratnih zarobljenika, prisilno odvedenih radnika, interniraca, osuđenika i drugih koje je okupator odveo iz Jugoslavije.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ, br. 509 od 6.4.1951. godine, Komitet je ukinut, a poslovi ukinutog organa preneti su u nadležnost Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku.
Period: FNRJ Quantity (meters): 12 Quantity: 82 fascikle, 60 knjiga State of archival material: nekompletna u lošem stanju Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Mr Žutić Nikola Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS